Apabila anda menggunakan komputer anda, storan atau hard disk anda semakin penuh adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Anda mempunyai dua cara penyelesaian iaitu antara anda membuang fail-fail yang tidak penting ataupun mengalihkan fail-fail atau aplikasi program yang penting ke storan yang berbeza. Disini anda akan tahu terdapat beberapa kaedah yang anda boleh ikut untuk mengurangkan ruangan di dalam storan anda.

 

Kaedah pertama, pindahkan aplikasi atau program ke storan yang berbeza seperti (D:)

-> Klik disiniĀ 

Kaedah kedua, membuang fail patch Windows 10 yang patchnya berfungsi untuk urusan kemaskini

-> Kilk disini

Kaedah ketiga, mengalihkan fail-fail ke komputer yang sama (storan yang berbeza) atau komputer yang berbeza (penghantaran secara online)

-> Kilk disini