Ancaman Ransomware

APAKAH RANSOMWARE?   Ransomware adalah sejenis malware aktif yang bertindak untuk mengancam seterusnya   memusnahkan dail dan dokumen mangsa. Malware adalah program

Read more

Aduan Kerosakan ICT Online

Di Pusat Teknologi Maklumat UTHM, kami menyediakan kemudahan untuk pengguna mengisi sendiri aduan kerosakan ICT yang berkaitan dengan perkhidmatan ICT

Read more

IOS Wifi Staf

Windows | Smartphone Android | Ipad, Iphone Di UTHM, kami menyediakan kemudahan wifi 802.1x dimana login hanya perlu dilakukan sekali sahaja

Read more

Wifi Staf Windows

Windows | Smartphone Android | Ipad, Iphone Di UTHM, kami menyediakan kemudahan wifi 802.1x dimana login hanya perlu dilakukan sekali sahaja

Read more