Wifi Interference

Di sesebuah organisasi besar jika teknologi rangkaian Wifi disediakan, amatlah sukar untuk merancang memancarkan ‘broadcast’ signal wifi / frekuensi Mhz

Read more

HTTP vs HTTPS

Ramai pengguna internet masih tidak tahu apa perbezaannya http dan https dan sering mengatakan akses internet di UTHM ini perlahan.

Read more

Set Proxy

PANDUAN INI HANYA UNTUK PENGGUNA YANG MENGGUNAKAN KABEL RANGKAIAN UTHM SAHAJA JIKA MENGGUNAKAN WIFI RASMI UTHM tidak perlu konfigurasi ini

Read more