Wifi Interference

Di sesebuah organisasi besar jika teknologi rangkaian Wifi disediakan, amatlah sukar untuk merancang memancarkan ‘broadcast’ signal wifi / frekuensi Mhz

Read more

HTTP vs HTTPS

Ramai pengguna internet masih tidak tahu apa perbezaannya http dan https dan sering mengatakan akses internet di UTHM ini perlahan.

Read more