Backup Driver

Anda sering kali format PC anda dan penat install driver dengan menukar CD Driver dari Display Card ke Sound Card,

Read more

Tree Size Free

Bagaimana jika anda ingin tahu folder mana yang paling besar tanpa menggunakan Windows Explorer. Dengan perisian Tree size free ini

Read more

Zoom It

Perisian Zoomit ini merupakan perisian yang digunakan untuk “technical presentation”. Apabila perisian Zoomit ini dijalankan, kita boleh zoom terus ke

Read more