Anda kini aktif menggunakan Smartphone anda dengan email kerja ? Urusan rasmi kalendar susah untuk di lihat menggunakan handphone ?

Bagi pengguna Iphone ini tidak menjadi masalah kerana sudah terbina aplikasi Caldav. Namun bagi pengguna Android proses untuk sync calendar tidak dapat dilakukan.

Anda kini boleh menggunakan aplikasi Caldav (berbayar; RM10) untuk sync kalendar Zimbra anda ke Smartphone.

Untuk pengguna Android dapatkan di sini

Caldav Google Play

Caldav step 01

Masukkan alamat server mail.uthm.edu.my

Taipkan username sahaja tanpa @uthm.edu.my dan password anda

Caldav step 03

Pilih kalendar yang ingin di lihat di dalam smartphone/tablet anda

Anda boleh mengubah warna dan nama setiap kalendar

Caldav step 04

Caldav step 04b

Caldav step 05

Caldav step 06

Pastikan anda sync sehari sekali sudah mencukupi. kekerapan tidak seperti email anda.

Caldav step 07