Terminologi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) ditakrifkan sebagai aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran data dengan penggunaan sistem maklumat berkomputer yang merangkumi aspek perkakasan, perisian, rangkaian/ komunikasi dan pembangunan sistem.


Persekitaran ICT merangkumi infrastruktur, perkakasan, perisian, perkhidmatan, latihan dan penyelenggaraan.


Keperluan ICT Akademik adalah persekitaran ICT yang menyokong aktiviti akademik universiti.