Garis Panduan Pembangunan Laman Web
Garis Panduan Katalaluan
Garis Panduan Perisian Berlesen
Garis Panduan Penjagaan Makmal Berkomputer
Kembali ke laman utama

POLISI ICT UTHM PERISIAN BERLESEN

Berdasarkan kepada polisi ICT UTHM berkaitan dengan perisian berlesen pada bahagian Keselamatan dan Etika Penggunaan ICT iaitu pemasangan, penempatan, penggunaan dan penjagaan kelengkapan ICT hendaklah mengikut prosedur keselamatan yang perlu dipatuhi oleh semua PTJ dan dikuatkuasakan oleh JTMB.

Di bawah para 2.0 Keselamatan Perisian subpara  2.1 Bahagian Luaran

Bil 2.1.4 Perisian yang ada perlu dipastikan mempunyai kawalan capaian yang sesuai bagi mengelakkan data atau maklumat daripada terpadam.

Bil 2.1.5  setiap perisian perlu mempunyai lesen yang sah dari segi undang-undang.

Dan di bawah para 4.0 Keselamatan dan Etika Penggunaan subpara 4.1 Perisian tidak boleh disalahgunakan seperti: )

Bil 4.1.1 Menggunakan kemudahan perisian universiti bagi tujuan yang tidak bermoral dan  berfaedah.

Bil 4.1.2 Membuat salinan perisian yang berlesen tanpa kebenaran.

Untuk maklumat lanjut sila rujuk kepada Polisi ICT UTHM di lampiran 3 atau layari :

http://itinfo.uthm.edu.my/polisi/etika.htm

 

Hakcipta 2008 Terpelihara. Unit Keselamatan IT, Pusat Teknologi Maklumat, UTHM