Hard disk penuh?

Apabila anda menggunakan komputer anda, storan atau hard disk anda semakin penuh adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Anda

Read more

Tukar email sebelum terlambat

Apabila anda bekerja di sebuah organisasi, anda akan diberikan sebuah email yang berkait dengan organisasi tersebut contohnya “pekerja@organisasi.com”. Walaubagaimanapun, anda

Read more

Membuang Windows 10 Fail Patch

Windows 10 merupakan satu sistem operasi yang memerlukan kemaskini seperti perisian-perisian yang lain. Kemaskini bertujuan untuk menyelesaikan isu perisian atau

Read more