Tukar email sebelum terlambat

Apabila anda bekerja di sebuah organisasi, anda akan diberikan sebuah email yang berkait dengan organisasi tersebut contohnya “pekerja@organisasi.com”. Walaubagaimanapun, anda

Read more

Membuang Windows 10 Fail Patch

Windows 10 merupakan satu sistem operasi yang memerlukan kemaskini seperti perisian-perisian yang lain. Kemaskini bertujuan untuk menyelesaikan isu perisian atau

Read more

Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator merupakan satu aplikasi dimana anda boleh login ke akaun Microsoft tanpa menggunakan sebarang kata laluan langsung. Anda hanya

Read more