NTFS permission ialah New Technology FIle System di mana ianya berkenaan dengan keselematan sesuatu files dan folder yang terdapat di dalam system NTFS. “Permission” tersebut merangkumi pemindahan, penyalinan data dan juga bagi troubleshoot NTFS masalah ataupun yang mempunyai NTFS permission di dalam fail tersebut. Setiap folder, file, registry key, printer, dan juga Active Directory object mempunyai permission dimana pengguna boleh mengubahnya.

NTFS file permission digunakan untuk mengawal kebenaran atau access kepada pengguna, group dan juga aplikasi yang terdapat di dalam sesebuah komputer. Ini termasuk membaca, mengubah dan melaksanakan sesebuah file. Terdapat 5 NTFS file permission:

1. Read (pengguna boleh melihat file dan juga file properties)

2. Write(pengguna dibenarkan menulis pada file tersebut)

3. Read & Execute(pengguna boleh melaksanakan files termasuk scripts)

4.Modify(pengguna boleh melihat dan mengubah file serta properties bagi file tersebut termasuk  memadam dan menambah file ke dalam directory atau file properties tersebut)

5.Full Control(pengguna boleh mengubah, menambah, memindahkan dan juga memadam data)