Mozbackup merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat “backup” untuk Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Mozilla Sundbird, Flock, Mozilla Suite, ataupon profil bagi Netscape.

Aplikasi ini membenarkan pengguna untuk menyimpan dan mengembalikan data-data yang disimpan seperti “Mail“, “Contact“, “History“, “Extensions“, “Cache” dan sebagainya. Dengan adanya penggunaan aplikasi ini, data-data akan dapat disimpan sebagai langkah keselamatan.

Sekiranya pengguna menukar komputer, data-data dari komputer lama boleh dipindahkan dengan adanya Mozbackup. Profil dalam Mozbackup boleh disimpan ke dalam External Hard disk ataupun di dalam pemacu USB.

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang percuma dan boleh digunakan oleh komputer yang menggunakan Windows 98/ME/NT/2000/Vista serta Windows 7.

img1

img2

Klik pautan ini untuk memuat turun aplikasi MozBackup