Maklumat Perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Teknologi Maklumat (PTM), UTHM.

Selamat datang kami warga PTM ucapkan kepada pelajar baru.

Kemudahan ini hanya boleh digunakan untuk pelajar yang berstatus AKTIF :
    A– Pelajar baru, status AKTIF adalah selepas tarikh pendaftaran rasmi dan;
    B– Pelajar sedang dalam pengajian di UTHM. Kemudahan ini akan ditutup apabila pelajar bergraduan.

Untuk makluman saudara/saudari, pihak PTM telah menyediakan perkhidmatan ICT bagi pelajar-pelajar UTHM seperti senarai di bawah:

 1. Panduan Login SMAP
 2. Panduan Login Wifi
 3. Panduan Login Office 365
 4. Email UTHM
 5. Email di Smartphone
 6. Author LMS
 7. Ezproxy
 8. MyUTHM App (Android | IOS ) No Matrik saja dan password SMAP
 9. UTHM Katsana (Live Tracking Bas UTHM)
 10. Jadual Kelas
 11. Kalendar Akademik Rasmi
 12. Epayment
 13. Saluran Aduan IT
 14. Aduan Online

Terima kasih

26/4/2022