Maklumat Perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Teknologi Maklumat (PTM), UTHM.

Kemudahan ini hanya boleh digunakan untuk pelajar yang berstatus AKTIF :
    A– Pelajar baru, status AKTIF adalah selepas tarikh pendaftaran rasmi dan;
    B– Pelajar sedang dalam pengajian di UTHM. Kemudahan ini akan ditutup apabila pelajar bergraduan.

Untuk makluman saudara/saudari, pihak PTM telah menyediakan perkhidmatan ICT bagi pelajar-pelajar UTHM seperti senarai di bawah:

 1. Panduan Login SMAP
 2. Panduan Login Wifi
 3. Panduan Login Google Siswa
 4. Panduan Google UTHM Mobile
 5. Panduan Login Office 365
 6. Author LMS
 7. MyUTHM App (Android | IOS ) No Matrik saja dan password SMAP
 8. UTHM Katsana (Live Tracking Bas UTHM)
 9. Jadual Kelas
 10. Kalendar Akademik Rasmi
 11. Epayment
 12. Saluran Aduan IT
 13. Aduan Online

Turut disertakan link bagi panduan perkhidmatan tersebut untuk pemakluman dan rujukan pelajar-pelajar baru yang mendaftar di UTHM.

Terima kasih

26/4/2022