Maklumat Perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Teknologi Maklumat (PTM), UTHM.

Selamat datang kami warga PTM ucapkan kepada pelajar baru.

Kemudahan ini hanya boleh digunakan untuk pelajar yang berstatus AKTIF :
    A– Pelajar baru, status AKTIF adalah selepas tarikh pendaftaran rasmi dan;
    B– Pelajar sedang dalam pengajian di UTHM. Kemudahan ini akan ditutup apabila pelajar bergraduan.

Untuk makluman saudara/saudari, pihak PTM telah menyediakan perkhidmatan ICT bagi pelajar-pelajar UTHM seperti senarai di bawah:

 1. Panduan Login SMAP
 2. Panduan Login Wifi
 3. Panduan Login Office 365
 4. Multi Factor Authentication untuk Microsoft UTHM
 5. Email UTHM
 6. Email di Smartphone
 7. Semua Info Microsoft UTHM https://ms.uthm.edu.my/
 8. Author LMS
 9. Ezproxy
 10. MyUTHM App (Android | IOS ) No Matrik saja dan password SMAP
 11. UTHM Katsana (Live Tracking Bas UTHM)
 12. Jadual Kelas
 13. Kalendar Akademik Rasmi
 14. Epayment
 15. Saluran Aduan IT
 16. Aduan Online
 17. Aduan Lain

Terima kasih

3 Ogos 2023