Kemudahan ini adalah untuk forward calendar dari webmail UTHM ke akaun email alternatif (contohnya: Gmail, Yahoo dll)

Contoh di sini ialah email Gmail

1. Konfigurasi Forward Kalendar UTHM

 • Login akaun webmail zimbra
 • Klik menu Preferences, kemudian klik menu Calendar
 • Pada ruang Forward Invites, masukkan akaun email alternatif tersebut
 • Kemudian klik butang Save

calgmail0

 

2. Export Kalendar Ke Akaun Email Alternatif

2.1. Login akaun email UTHM

 • Klik menu Preferences
 • Klik column Import/Export
 • Pada menu column Type:, klik butang Calendar
 • Pada column Source:, klik butang All folders

calgmail2

 

2.2. Popup menu Choose Folder terpapar

 • Klik column Calendar
 • Klik Butang OK

calgmail2b

 

2.3. Setelah kembali pada menu utama

 • Klik butang Export

calgmail3

 

2.4. File Calendar (.ics) untuk export akan diperolehi

 • Lihat pada folder directory

calgmail3b

 

2.5. Login akaun email alternatif

 • Pergi ke menu Calendar
 • Pada My calendars, klik butang arrow
 • Klik Settings

calgmail4

 

2.6. Popup menu Calendar Settings akan terpapar

 • Klik menu Calendar
 • Klik menu import calendar

calgmail4b

 

2.7. Popup menu Import calendar

 • Klik butang Choose File

calgmail5

 

2.8. Popup File Upload akan dipaparkan

 • Klik file calendar .ics yang hendak diimport
 • Klik butang Open

calgmail6

 

2.9. Popup Import calendar akan dipaparkan semula

 • Klik butang Import

calgmail7

 

2.10. Proses import calendar selesai

 • Klik butang Close

calgmail8b

 

2.11. File calendar yang telah siap diimport akan dipaparkan pada calendar alternatif

calgmail9

 

2.12. Selesai