Malware dalam Smartphone

Kebelakangan tahun ini, perkembangan teknologi yang amat pesat telah membolehkan syarikat pembuatan telefon bimbit mencipta telefon bimbit yang dikenali “smartphone”

Read more

Sync Calendar Zimbra

Anda kini aktif menggunakan Smartphone anda dengan email kerja ? Urusan rasmi kalendar susah untuk di lihat menggunakan handphone ?

Read more

Permesejan Internet

Permesejan internet merupakan komunikasi teks di antara dua atau lebih individu menggunakan aplikasi tertentu sama ada menggunakan komputer peribadi atau

Read more

Email Mobile

Kebanyakan staf UTHM kini sudah mampu membeli smartphone. Dengan arus perkembangan tersebut Email STAF UTHM mahupun Email Siswa boleh diakses

Read more