Email Hoax part 2

Hacker menggunakan email sebagai medium untuk mendapatkan maklumat mangsa. Pelbagai cara dilakukan untuk memastikan mangsa tertipu dan memberi maklumat kepada

Read more

Email Hoax

Email Hoax Email Hoax ataupun “Hoax Email” juga dikenali sebagai “spoof” email. Email Hoax selalunya menggunakan email-email rasmi yang telah

Read more

Email Notification

Mahukah anda dengan mudah mengetahui jika anda menerima email dari rakan atau menunggu email penting dengan pantas tanpa perlu login

Read more

File Copier

FileBoss ┬ámerupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat salinan data, memindah data ke storan yang lain ataupun membuat “Backup”

Read more