Mailer Daemon

Mailer-Daemon merupakan mesej pemberitahuan sekiranya pengguna gagal untuk menghantar email mengikut SMTP protokol. Mesej itu juga dinamakan “bounced message” ataupun

Read more

Email Hoax part 2

Hacker menggunakan email sebagai medium untuk mendapatkan maklumat mangsa. Pelbagai cara dilakukan untuk memastikan mangsa tertipu dan memberi maklumat kepada

Read more

Email Hoax

Email Hoax Email Hoax ataupun “Hoax Email” juga dikenali sebagai “spoof” email. Email Hoax selalunya menggunakan email-email rasmi yang telah

Read more