NTFS Permission

NTFS permission ialah New Technology FIle System di mana ianya berkenaan dengan keselematan sesuatu files dan folder yang terdapat di

Read more

IPv4 & IPv6

IPv4 adalah Internet Protocol version 4. Apabila pengguna menggunakan peralatan seperti komputer, telefon pintar untuk mengakses ke Internet, alat itu

Read more

Mailer Daemon

Mailer-Daemon merupakan mesej pemberitahuan sekiranya pengguna gagal untuk menghantar email mengikut SMTP protokol. Mesej itu juga dinamakan “bounced message” ataupun

Read more